Ставаш ли за лятна работа –
провери сега?

1 Знаеш ли английски?

My sister has four ………The weather today is even ……… than yesterday.

Give ……… the book.

I ……… a new bike yesterday.

My mobile phone is ……… than yours.

2 Мотивиран ли си достатъчно?

Къде би искал/а да работиш през лятото?

Каква месечна заплата според теб е реална за желаната позиция?

Проблем ли ще е за теб, ако договорът ти е на английски?

Ако работодателят ти те помоли, би ли го подкрепил за кратко с друга дейност?

Партньори

Национална Комисия за борба с трафика на хора JobTiger.bg Manpower